La missió de l’Associació Música per Viure Judit Ribas és millorar les vides dels nens i joves de Centreamèrica i el Carib a través de la pràctica de la música.

La idea va néixer el 2011 de les mans d’amics i familiars de la Judit Ribas, i pel camí s’han anat involucrant més persones d’Andorra, Espanya i Nicaragua que comparteixen la mateixa visió. Creiem que la música a més de ser una eina de creixement personal, també és un element clau per a la cohesió social.

La música com a eina per canviar realitats

La música és un art i una pràctica que ens fa descobrir els nostres propis límits i ens ajuda a expressar les nostres emocions. Mentre l’aigua, el menjar i l’aixopluc ens fan sobreviure, la música ens fa viure.

La música pot ser una eina per ensenyar habilitats essencials per la vida com la concentració, la independència, el respecte i la capacitat per solucionar problemes. Tothom pot rebre aquests beneficis sense importar el “talent” o les habilitats que tingui, i caminar per aquest camí de creixement personal fins allà on vulgui arribar. El nostre objectiu és fer que els nens i joves descobreixin en la música una activitat enriquidora que els faci créixer, que els estimuli i els faci feliços.

Els objectius generals de Música per Viure són:

·Afavorir projectes de música a la regió de Centreamèrica i el Carib que tinguin una projecció en les capes més populars de la població, que facin servir la música com a eina pel desenvolupament social i personal dels membres de la comunitat.

·Fomentar l’intercanvi amb els joves d’Andorra i els països veïns, ajudant-los a descobrir la dimensió social i humana de la música.

·Donar continuïtat als estudis artístics de les persones de Centreamèrica que es decideixin per la música com a professió, mitjançant beques nacionals i internacionals.

Actualment l’Associació Música per Viure Judit Ribas finança i organitza un projecte musical comunitari que es desenvolupa al barri René Cisneros de Managua, Nicaragua. També col·labora amb el Centre Cultural de la Germanes de Sió a Managua finançant les classes de música que ofereixen al seu centre. A més realitza activitats a Andorra amb l’objectiu d’involucrar a més persones al projecte.
mapa-mpv-01-1

Si vols saber qui som i que era la Judit Ribas, visita la secció Qui som?