Les col·laboracions puntuals son importantíssimes. A Nicaragua uns pocs euros es converteixen en una petita fortuna. La totalitat de les donacions s’inverteixen directament al projecte, treient així el màxim rendiment de la generositat dels donants. Així és com només 20 euros es poden convertir en material per fer tambors per a 20 nens. Amb la teva donació aportaràs molta música a la vida d’aquests nens.